5. § Díjszabás

Az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az felek - az e §-ban foglalt eltérésekkel - a megbízási díjban szabadon állapodnak meg. A felek költségátalány alkalmazását is kiköthetik. A 28. § (1) bekezdése alapján ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás - e törvény és a Polgári Törvénykönyv eltérő rendelkezése hiányában - szabad megállapodás tárgya.

Ennek megfelelően a BICZÓ Ügyvédi Iroda az ügyérték, a várható munka mennyisége, a felelősség mértéke és az adott ügy valamennyi részletének ismeretében - a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával, egyedileg - még az ügy intézésének, képviselet ellátásának megkezdése előtt ajánlatot tesz az ügyvédi munkadíjra.

A megbízás az ajánlat ügyfél általi elfogadásával, írásba foglalással jön létre, figyelemmel arra, hogy az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 29.§ (1) bekezdése alapján a megbízási szerződést írásba kell foglalni, kivéve, ha az csak jogi tanácsadásra irányul.. Az írásba foglalás elmaradása a megbízás érvényességét nem érinti, de ilyen esetben a megbízás tartalmának bizonyítása a megbízottat terheli.


Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10. IV. emelet| Tel./fax: (+36)-1-2204046 | Mobil: (+36)-30-9162671 | E-mail: iroda@drbiczo.hu | Bankszámla száma: 11600006-000000000-33381532

..:: WEBSECTOR ::..