3. § Szakterületek

Ügyfeleink elsősorban a gazdasági élet során szükségessé váló, minél nagyobb biztonságot adó szerződések, egyéb okiratok elkészítésével, emellett akár közbeszerzési eljárások lebonyolításával, ingatlan adásvétellel, cégalapítással és módosítással, vagy az aktuális joggyakorlat naprakész ismeretét igénylő perbeli képviselettel bízzák meg irodánkat. Megbízóink között gazdasági társaságok, magánszemélyek, társasházak, nonprofit szervezetek (alapítványok, egyesületek) egyaránt megtalálhatók. A jogi képviseletet, vagy más jogi szolgáltatást eseti megbízások, illetve - főként gazdasági társaságok esetén - folyamatos megbízási szerződések útján látjuk el.

A Biczó Ügyvédi Iroda jogi tevékenységi köre, szakterületeinek rendszere:

1. Peres és peren kívüli képviselet, jogi tanácsadás az alábbi területeken:
 

Polgári és kereskedelmi jog, közigazgatási eljárások, közigazgatási perek, önkormányzatok, bíróságok és más hatóságok előtti képviselet, követelések érvényesítése (fizetési meghagyásos és peres eljárások), vagyonmegosztási és egyéb polgári peres ügyekben való jogi képviselet.

Egy-egy peres eljárás előtt javaslatot teszünk ügyfelünknek a jogvita stratégiájára vonatkozóan, amely magában foglalja a várható költségek és az időtartam előzetes felmérését, valamint az esetleges további (nemperes, hatósági, büntető-, stb.) eljárások megindíthatóságának a lehetőségét.

Klasszikus és atipikus szerződések, megállapodások, egyéb okiratok szerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése.

2. Ingatlanjog:
 

Birtok és tulajdonjogi ügyek, ingatlan átruházáshoz kapcsolódó szerződések (adásvétel, ajándékozás, csere), ezek különböző konstrukciói, bérleti, használati szerződések készítése, társasházak jogi képviselete, alapító okiratainak elkészítése és módosítása, közös tulajdon rendezésével és megszüntetésével kapcsolatos ügyek;

3. Gazdasági társaságok alapítása, cégmódosítás, végelszámolás és képviselet cégeljárásban:
  Irodánk a társasági jog teljes spektrumában rendelkezik tapasztalattal. E körbe tartoznak gazdasági társaságok társasági szerződéseinek elkészítése és módosítása, az elkészített okiratok ellenjegyzése és a cégalapítással, cégmódosítással, üzletrész átruházásokkal, alaptőke emeléssel, vagy leszállítással, társasági formaváltással, végelszámolással kapcsolatos cégbírósági és azon kívüli ügyintézés, elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző alkalmazása az az Ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának megfelelően.
4. Közbeszerzés:
  • Ajánlatkérői oldalon:
  Közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatása valamennyi eljárási rezsimben, ide értve a közbeszerzési eljárás dokumentálását, hirdetmények kezelését és az eljárás eredményeként aláírásra kerülő szerződések előkészítését; közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv és éves statisztikai összegzés készítése.
  • Ajánlattevői oldalon:
 

Közbeszerzési tanácsadás, ajánlati stratégia megtervezése, ajánlati dokumentáció összeállítása, jogorvoslati eljárás lebonyolítása. A közbeszerzési eljárások előkészítése és lebonyolítása során közbeszerzési szakértői tanácsadás és közreműködés; Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága és Bíróság előtti jogi képviselet.


Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 10. IV. emelet| Tel./fax: (+36)-1-2204046 | Mobil: (+36)-30-9162671 | E-mail: iroda@drbiczo.hu | Bankszámla száma: 11600006-000000000-33381532

..:: WEBSECTOR ::..